10. Otvoreni sahovski turnir «Mediteran 2017»
10th Open Chess Tournament «Mediterranean 2017»

24. 11.- 01. 12. Prosinac 2018., Rijeka, Hrvatska