9. Otvoreni sahovski turnir «Mediteran 2017»
9th Open Chess Tournament «Mediterranean 2017»

11.- 18. Veljace 2017., Rijeka, Hrvatska